Tag

Cele finansowe

Fantastyczny Świat Finansów, Misje

Misja szósta – Finansowa Kaskada – jak ustalić gdzie kolejno mają trafiać Twoje pieniądze?

Posłużę się tutaj metaforą kaskady, w której woda spływa z góry na dół, po drodze stopniowo wypełniając coraz to większe zbiorniki. W tej metaforze woda to środki finansowe, które oszczędzasz każdego miesiąca i które muszą gdzieś trafić, aby realizować Twoje cele (jakie by one nie były). Ja nazywam ten schemat Finansową Kaskadą.

Emerytura, Mistrz Magii

FIRE: Financial Independence Retire Early – Święty Graal finansów osobistych

Dbanie o własne finanse prowadzi do pewnego ciekawego paradoksu. Im bardziej troszczymy się o nasze pieniądze, tym bardziej stajemy się od nich niezależni. Jednym z najistotniejszych etapów w finansowej ścieżce jest moment osiągnięcia finansowej niezależności. Pod tym hasłem rozumiem moment, w którym posiadamy kapitał pozwalający na pokrycie wszystkich naszych wydatków aż do śmierci. Dzięki temu możemy nie pracować, czyli tak naprawdę przejść na wcześniejszą emeryturę.