Tag

Misje Główne

Fantastyczny Świat Finansów, Misje

Misja szósta – Finansowa Kaskada – jak ustalić gdzie kolejno mają trafiać Twoje pieniądze?

Posłużę się tutaj metaforą kaskady, w której woda spływa z góry na dół, po drodze stopniowo wypełniając coraz to większe zbiorniki. W tej metaforze woda to środki finansowe, które oszczędzasz każdego miesiąca i które muszą gdzieś trafić, aby realizować Twoje cele (jakie by one nie były). Ja nazywam ten schemat Finansową Kaskadą.