Kategoria

Mistrz Kontroli

Mistrz Kontroli

Czy inwestowanie w REITy jest alternatywą do inwestowania w nieruchomości?

Doprecyzuję odrobinę tytułowe pytanie: Czy inwestowanie w REITy jest sensowną alternatywą do inwestowania w nieruchomości, kiedy środki na zakup fizycznej nieruchomości są niewystarczające?
Zacznę od wyjaśnienia, czym właściwie jest REIT. REIT (ang. real estate investment trust) to rodzaj specjalnego funduszu, który zajmuje się generowaniem dochodów z wszelkiego typu nieruchomości oraz dzieleniem się z posiadaczami jednostek funduszu przychodami z tych inwestycji.

Mistrz Broni, Mistrz Kontroli, Mistrz Magii

Jak ocenić swoją skłonność do ryzyka?

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Jest to frazes, który można często usłyszeć chociażby w materiałach marketingowych różnych banków czy funduszy. O ile stwierdzenie to jest prawdziwe, to jednak niekonkretne. W każdej inwestycji mamy do czynienia z co najmniej kilkoma rodzajami ryzyk o różnej skali. Drugą kwestią jest to, jak dany inwestor podchodzi do ryzyka finansowego. Ta sama inwestycja może być różnie traktowana przez różnych inwestorów. Jedni skaczą na bungee, a innych przeraża sama myśl o takim skoku. Każdy z nas ma inne podejście do ryzyka – także tego związanego z pieniędzmi.

Mistrz Kontroli

Nadpłacać kredyt czy inwestować?

Na początku 2023 roku inflacja w Polsce nadal wynosi kilkanaście procent. Jej spadek jest z niecierpliwością wyczekiwany zarówno przez obywateli, jak i rządzących, ale jak na razie tego spadku nie widać na horyzoncie. Czy w takich warunkach ma sens nadpłacać kredyt hipoteczny, skoro dług ten dewaluuje się dzięki wysokiej inflacji?

Mistrz Kontroli

Czy podpisać aneks na wypadek braku WIBORu?

Banki od kilku miesięcy przesyłają klientom aneksy do produktów, które zawierają stawki referencyjne oparte o różne wskaźniki rynkowe. Brzmi to nieco enigmatycznie, a dotyczy głównie kredytów hipotecznych korzystających ze stawek WIBOR. Jeśli masz kredyt hipoteczny, zapewne dostałeś informację o możliwości podpisania aneksu. Po co ten cały aneks i o co w ogóle chodzi? Postaram się wyjaśnić to poniżej. Czy warto biec do oddziału po podpisanie tego dokumentu?

Mistrz Kontroli

Czy przejść na stałą stopę procentową?

Obecnie wiele banków oferuje swoim klientom możliwość przejścia ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową na okres 5 lat. Jak wszyscy dobrze wiemy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższa stopy procentowe, co przekłada się na wzrost WIBORu, a to następnie skutkuje wyższymi ratami kredytów.

Zatem czy warto zmienić stopę procentową ze zmiennej na stałą?