Mistrz Magii

Czy wybór giełdy na której kupuję ETF lub akcje ma znaczenie?

Powyższe pytanie można zadać też w trochę inny sposób: czy jeśli ETFy mają te same kody (tickery/ISINy/CUSIPy itd.), ale są notowane na innych giełdy czy ma to jakieś znacz