Tag

UFK

Emerytura, Mistrz Magii

Analiza funduszy UFK w PPE Pro – część 1

Artykuł ten skierowany jest przede wszystkim do osób posiadających lub mogących posiadać PPE prowadzone przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (dalej będę stosował nazwę PKO Ubezpieczenia), ale może on mieć walor edukacyjny dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o UFK lub ogólnie doborze funduszy inwestycyjnych w ramach podobnych programów.