BETA ETF Obligacji 6M

Beta ETF obligacji 6M (o tickerze ETFBCASH) to nowy ETF, który pojawił się na początku 2024 roku, oferujący alternatywę dla tradycyjnych lokat bankowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu produktowi, jego zaletom i wadom.

BETA ETF Obligacji 6M powstał z przekształcenia funduszu Beta ETF WIGtech, który replikował indeks GPW spółek technologicznych (WIGtech), ale nie cieszył się zbytnią popularnością i zebrał bardzo małe aktywa netto. Z tego powodu zarządzający nim postanowił go „uśmiercić” i „wskrzesić” jako fundusz o innej polityce inwestycyjnej.

Trzeba o tym pamiętać patrząc na historyczne wyniki instrumentu, a bieżącą politykę należy śledzić od początku 2024 roku.

Czym jest Beta ETF obligacji 6M?

Beta ETF obligacji 6M to fundusz inwestycyjny typu ETF, który inwestuje w obligacje skarbowe zmiennokuponowe o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. Umożliwia on inwestorom uzyskanie stabilnych dochodów z tytułu odsetek od obligacji oraz charakteryzuje się niskim ryzykiem.

Fundusz podąża za  indeksem GPWB-BWZ.

Zastanawiasz się pewnie, czym jest enigmatyczny indeks GPWB-BWZ? Jest to indeks obligacji skarbowych o zapadalności powyżej 6 miesięcy, w którym znajdują się wyłącznie obligacje zmiennokuponowe. Oprocentowanie tych obligacji ma mniej więcej pokrywać się z 6-miesięczną stawką  WIBOR (tj. procentem, na jaki banki pożyczają między sobą pieniądze).

Warto tutaj wspomnieć, że obligacje zmiennokuponowe zazwyczaj reagują na zmiany stóp procentowych słabiej niż stałokuponowe, dlatego ich wycena jest dość stabilna. Można to zaobserwować na poniższym wykresie, gdzie widać, że przez całą historię indeksu GPWB-BWZ, jego obsunięcia były raczej minimalne i nigdy nie przekroczyły nawet -4%.

BETA ETF 6M drawdown chart wykres
źródło: AtlasETF.pl
Typ funduszuETF – portfelowy FIZ
ISINPLBETWT00010
Klasa aktywówObligacje skarbowe
Obszar geograficznyPolska
BenchmarkGPWB-BWZ
Waluta funduszuPLN
Ticker GPWETFBCASH
Kraj siedziby funduszuPolska
Firma zarządzającaAgioFunds TFI SA
Bank-depozytariuszmBank SA
Koordynator/AnimatorDM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem15 mln
Wartość certyfikatu130 PLN
Opłata za zarządzanie0,24%
Całkowity wskaźnik kosztów0,64%
Replikacja indeksuFizyczna (pełna replikacja)
Polityka dywidendowaAkumulacyjna
Poziom ryzyka (SRRI)2/7
Na dzień 20 marca 2024 roku

Koszty ETFBCASH

Koszty to zazwyczaj bardzo istotny element inwestowania, dlatego warto dokładnie się im przyjrzeć. O ile sama opłata za zarządzanie wygląda całkiem nieźle i wynosi 0,24%, to jednak nie jest to faktyczny koszt dla inwestora. Fundusz oprócz tej opłaty ponosi także inne koszty, więc całkowite koszty funduszu (TER) wynoszą 0,64%. To wartości zbliżone do kosztów podobnych funduszy rynku pieniężnego, ale osobom kojarzącym fundusze ETF z opłatami na poziomie 0,1-0,2% mogą wydać się wysokie. Należy jednak pamiętać, że BETA ETF Obligacji 6M  to fundusz młody o niewielkich aktywach. Jeśli w przyszłości stanie się popularny, mamy szansę liczyć na w obniżenie TER. 

Nabywając instrument na giełdzie należy uwzględnić także dwa dodatkowe koszty:

  • spread – różnica między ofertą kupna i sprzedaży instrumentu
  • prowizja maklerska, która zależy od konkretnego brokera.
wykres ETFBCASH od początku do 27 marca 2024
źródło: AtlasETF.pl

Dlaczego warto rozważyć zakup Beta ETF obligacji 6M?

  • Wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne lokaty bankowe (zakładając, że długoterminowo stawka WIBOR będzie wyższa niż oprocentowanie lokat).
  • Brak ryzyka walutowego dla inwestora z polski – produkt inwestuje w obligacje emitowane w PLN.
  • Niska zmienność – małe wahania kursu (stabilność wyceny nawet w sytuacji zmian stóp procentowych)
  • Możliwość opakowania produktu w IKE/IKZE – jeśli jesteś właścicielem maklerskiego IKE/IKZE to raczej bez problemu możesz nabyć ten produkt.
  • Łatwość zamiany go na inne aktywa na rachunku maklerskim – w momencie sprzedaży nie musimy czekać aż gotówka faktycznie wpłynie na nasze konto, ale natychmiast złożyć inne zlecenie na giełdzie.

Wady produktu

Według mnie produkt ma dwie istotne wady.

  1. Po pierwsze, zważywszy na niskie aktywa netto, całkowite koszty funduszu są w tym momencie dość wysokie.
  2. Druga wada to brak dywersyfikacji emitenta. Wszystkie obligacje są wyemitowane przez Rzeczypospolitą Polską. Aby posiadać tą klasę aktywów, inwestor z Polski nie ma obecnie innego rozwiązania. Być może w przyszłości pojawi się ETF na obligacje zagraniczne zabezpieczone do złotówki, ale obecnie takiego produktu nie ma.

Jak inwestować w Beta ETF obligacji 6M?

Inwestowanie w Beta ETF obligacji 6M jest stosunkowo proste. Wystarczy posiadać rachunek maklerski u dowolnego polskiego brokera (lub dowolnego brokera zagranicznego z dostępem do GPW). Inwestorzy mogą zakupić jednostki ETF jedynie na giełdzie, podobnie jak w przypadku akcji. Cena ETFu to obecnie około 130 złotych za jednostkę, zatem dostępny jest on także dla inwestorów z mniejszym portfelem (choć wtedy należy zwracać uwagę na prowizje minimalne).

Podsumowanie

Beta ETF obligacji 6M to alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych, oferująca inwestorom możliwość uzyskania stabilnych dochodów z tytułu odsetek od obligacji przy bardzo niewielkiej zmienności. ETFBCASH może zostać wykorzystany jako opcja do przechowywania gotówki na rachunku maklerskim, obligacyjny komponent w portfelach akcji i obligacji lub nawet element strategii trendowych. Dobrze, że pojawił się na polskim rynku i na pewno znajdzie swoje miejsce w portfelach wielu inwestorów, choć obecnie jego aktywa netto są bardzo niewielkie.