Inwestowanie indeksowe w Polsce najczęściej kojarzy się z ETFami. Jednak tak naprawdę ETFy należą do szerszej kategorii produktów ETP (ang. exchange traded products), w skład których wchodzą także ETN (ang. exchange traded notes) i ETC (ang. exchange traded commodities, czasem zwane currencies). ETN i ETC to produkty dużo nowsze i mniej znane, jednak tak jak  w przypadku funduszy ETF, ich rolą jest jak najwierniejsze odwzorowanie indeksu. „Inwestowanie indeksowe – Instrumenty finansowe typu ETN i ETC” jest poświęcona głównie tym produktom. Dowiemy się z niej dlaczego są to osobne klasy produktów, co mogą zaoferować inwestorom oraz lepiej zrozumiemy ich specjalną konstrukcję prawną. To pierwsza pozycja na polskim rynku, która tak szczegółowo porusza ten temat.

Autorem książki jest doktor Tomasz Miziołek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Finansów i Inwestycji Międzynarodowych a także założyciel strony ETF.com.pl, którą prowadzi do dzisiaj. Od lat angażuje się w promocję inwestowania indeksowego, ETFów i podobnych produktów.  Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy akademickiej oraz współpracy z instytucjami polskiego rynku finansowego. Książka którą napisał zawiera ogromną ilość wiedzy na temat rynku produktów indeksowych, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Indeksy rynku finansowego lub niefinansowego (np. rynku towarowego) są statycznymi wskaźnikami, których podstawowym zadaniem jest zilustrowanie w syntetycznej formie koniunktury panującej na danym, dokładnie zdefiniowanym rynku na podstawie metodologii przyjętej przez administratora indeksu. […] Z tego względu są często określane jako barometry sytuacji rynkowej.

Dr Tomasz Mizołek Inwestowanie indeksowe Instrumenty finansowe typu ETN i ETC

Czym są ETN i ETC?

Inwestowanie indeksowe Instrumenty finansowe typu ETN i ETC recenzja

ETF to de facto fundusz, który jest notowany na giełdzie. Tym samym podlega regulacjom związanym z zasadami działalności funduszy, co przede wszystkim wiąże się z tym, że taki fundusz musi być zdywersyfikowany (posiadać wiele instrumentów). W przypadku ETN i ETC ich formą prawną są papiery dłużne, które zdejmują wymogi związane z koncentracją. Dlatego też ETN i ETC mogą oferować ekspozycję na różne klasy aktywów począwszy od szerokich indeksów, indeksów sektorowych lub tematycznych, pojedynczych akcjach, kończąc na surowcach, a nawet parach walutowych. Tracimy tutaj efekt dywersyfikacji, ale zyskujemy ogromną elastyczność w wyborze tego, za jakim indeksem ma dany produkt podążać.

Z tego powodu instrumenty te zazwyczaj są kojarzone z większym ryzykiem oraz są kierowane do bardziej zaawansowanych inwestorów. 

Co znajdziemy w książce?

ETN i ETC oferują możliwości, jakich często nie mogą zapewnić fundusze indeksowe i fundusze ETF, ale wymagają większej wiedzy i świadomości różnorodnych rodzajów ryzyka. Książka rozpoczyna się od przedstawienia definicji inwestowania indeksowego, jego głównych wad i zalet oraz odpowiedzi na pytanie czy inwestowanie pasywne jest synonimem tego terminu. Jak sam tytuł wskazuje, książka szeroko opisuje ETN i ETC. Porównuje je do funduszy indeksowych i ETFów, dzięki czemu czytelnik może lepiej zrozumieć różnice między tego typu produktami. Porusza też wiele tematów pokrewnych, związanych z budowaniem indeksów oraz inwestowaniem pasywnym. Autor szczegółowo opisuje pierwszy (i do tej pory jedyny) ETC notowany na GPW, dający ekspozycję na złoto The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC.  Sam napisałem niedawno artykuł na jego temat (Łatwe inwestowanie w złoto dzięki ETC), bo to bardzo ciekawy produkt.

W poszczególnych rozdziałach powtarza się wiele kwestii. Domyślam się, że był to celowy zabieg, aby każdy rozdział mógł stanowić osobną całość. Jeśli więc czytelnika interesuje konkretny temat, to może zacząć przeczytać tylko poświęcony mu rozdział i się nie pogubi. Czytając książkę „od deski do deski” natrafimy na dość sporo powtórzeń, ale da się to przeżyć.

Dla kogo jest książka?

„Inwestowanie indeksowe – Instrumenty finansowe typu ETN i ETC” to pozycja przeznaczona dla zdecydowanie bardziej zaawansowanych inwestorów. Wprawdzie niemalże każdy będzie w stanie ją przeczytać dzięki ogromnej ilości przypisów tłumaczących branżowe słownictwo, jednakże jest to książka stricte akademicka. Sądzę, że dla początkujących osób będzie to raczej trudna pozycja, a jednocześnie nie do końca praktyczna. Dopiero doświadczeni inwestorzy, chcący poszerzyć gamę produktów, w które inwestują oraz zwiększyć swoją ekspozycję na nowe klasy aktywów oraz osoby bardzo zainteresowane tematem ETN i ETC powinny zdecydowanie sięgnąć po tę książkę.

Jeśli, tak jak ja, lubisz poszerzać swoją wiedzę czytając książki bardzo mocne merytorycznie (akademickie), to „Inwestowanie indeksowe – Instrumenty finansowe typu ETN i ETC” na pewno Ci się spodoba. Nie ukrywam, że nie jest to książka wprowadzająca do temu inwestowania, natomiast jeśli chcesz zbudować solidny fundament teoretyczny pod kątem inwestowania indeksowego, to zdecydowanie warto po nią sięgnąć.

Dziękuję wydawnictwu Maklerska za udostępnienie kopii recenzenckiej książki.