Czy nadpłacanie kredytu ma obecnie sens?

Na początku 2023 roku inflacja w Polsce nadal wynosi kilkanaście procent. Jej spadek jest z niecierpliwością wyczekiwany zarówno przez obywateli, jak i rządzących, ale jak na razie tego spadku nie widać na horyzoncie. Czy w takich warunkach nadpłacać kredyt czy inwestować, skoro dług ten dewaluuje się dzięki wysokiej inflacji?

Wpis pochodzi z serii Często Zadawanych Pytań na które udzielam odpowiedzi w 2 minuty lub mniej.

O ile dług się dewaluuje (jego realna wartość spada), to jednak odsetki od tego zobowiązania nadal należy płacić. Dlatego niezależnie od poziomu inflacji zawsze na to pytanie można odpowiedzieć w podobny sposób – należy oszacować jaką mamy alternatywę. Jeśli znaleźliśmy inwestycję, która pod odliczeniu podatku Belki pobije oprocentowanie kredytu, to wtedy jak najbardziej sens ma inwestowanie nadwyżek kapitału w nią, zamiast we wcześniejszą spłatę.

Na ten temat napisałem cały wpis: Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny? Teraz tylko zwięźle streszczę pewne wnioski.

Stopa zwrotu jako alternatywa do nadpłacania kredytu

Powyższy wzór wyjaśnię na przykładzie. Przyjmijmy, że przeciętna marża banku wynosi 1,5%, a WIBOR 3M około 7%. Chcąc znaleźć inwestycję, która dałaby stopę zwrotu równą co najmniej kosztom kredytu, to musiałaby ona być równa: (1,5%+WIBOR 3M)/0,81. Dzielę przez współczynnik 0,81 (1 – 19% podatku), gdyż przy nadpłacie kredytu unikamy „podatku Belki”, który musielibyśmy zapłacić inwestując w obligacje lub otrzymując odsetki od lokaty – nadpłata kredytu nie jest traktowana przez ustawodawcę jako zysk kapitałowy. Zatem musielibyśmy znaleźć bezpieczną inwestycję która w pierwszym roku dałaby około 10% stopy zwrotu netto. 

Czy nadpłacanie kredytu obecnie ma sens przykład

Teraz każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w terminie do zakończenia umowy kredytowej będzie zdolny inwestować środki po przeciętnej rocznej stopie zwrotu wyższej niż koszty kredytu? Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że nadpłata kredytu jest „inwestycją” bez żadnego ryzyka. Natomiast lokując pieniądze poza kontami oszczędnościowymi, lokatami i detalicznymi obligacjami skarbowymi ciężko mówić o stopach zwrotu bez ryzyka.

Przy podejmowaniu decyzji o nadpłacie kredytu proponuję także skorzystać z poniższego algorytmu.

Zważywszy na rozmiar, obraz może być nieczytelny. Najlepiej kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki i otworzyć go w osobnej karcie.
Schemat stara się prezentować racjonalny tok rozumowania, jednak w tym wypadku ma także znaczenie element psychiki, który trudno zawrzeć w algorytmie działania.
Opracowanie własne.

Wpis pochodzi z serii Często Zadawanych Pytań na które udzielam odpowiedzi w 2 minuty lub mniej.