W swoich wpisach często wspominam o istotności i benefitach płynących z posiadania Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Na konta te można rocznie wpłacić pewną maksymalną kwotę, która co roku jest aktualizowana i zależy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku?

IKE IKE PPE słowa runiczne

Roczny limit wpłat na IKE w 2023 roku wynosi 20 805 zł, dla IKZE 8 322 zł (przy czym dla osób prowadzących działalność gospodarczą kwota ta wynosi 12 483 zł). Możliwość rocznej dopłaty przez uczestnika w ramach PPE (Pracowniczy Program Emerytalny, nie mylić z PPK) wynosi w 2023 roku 31 207,50 zł.

Według podanego przez KNF stanu na 30. czerwca 2022 w Polsce, 797 tys. osób posiada IKE, a 463 tys. IKZE. Zważywszy na dość dużą opłacalność tych kont, to moim zdaniem bardzo niewiele. Jeśli chcesz osiągać korzyści podatkowe dzięki tym kontom, a jeszcze ich nie posiadasz, to koniecznie czytaj dalej.

Szczegółowe informacje na temat kont PPK, PPE, IKE i IKZE

Ilość skrótów może przytłoczyć, dlatego stworzyłem przejrzystą tabelę, w której znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat wszystkich tych kont.

PPK PPE IKE IKZE 2023
Grafika może być mało czytelna, dlatego w przeglądarce można kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i otworzyć ją w nowej karcie w większej rozdzielczości. A jeśli oglądasz ją na telefonie to po prostu ją sobie „zbliż”.

Szukasz szczegółowych informacji na temat kont IKE i IKZE? Na blogu znajdziesz solidne wpisy na ten temat. W razie dodatkowych pytań zostaw komentarz pod nimi. Ja sam określam IKE i IKZE jako runy ochronne naszego majątku, gdyż ich moc jest nie do przecenienia – pozwalają nam legalnie uniknąć płacenia podatków.

Wpis na temat IKE

Wpis na temat IKZE

Źródło

Jeśli chcesz samodzielnie sprawdzić skąd biorą się te kwoty, to można to sprawdzić na stronie sejmu. Wszystkie wyżej wymienione limity pochodzą z obwieszczeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13. października 2022 r.:

  • w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1008);
  • w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1006);
  • w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1005);